For dig der:

 • ønsker at udvikle dig personligt og blive mere tilfreds med dit liv
 • er i krise eller tynget af sorg (skilsmisse, dødsfald, ulykker, kritisk sygdom)
 • lider af angst, indre uro og søvnbesvær
 • er nedtrykt, deprimeret eller sjældent føler dig glad
 • har symptomer på udbrændthed, stress og sekundær traumaitisering
 • har dårligt humør eller lavt selvværd
 • har problemer i dit parforhold (seksuelle vanskeligheder, jalousi, mange konflikter, problemer med nærhed)
 • er seksuel misbrugt
 • føler dig ensom og har besvær med at finde en partner eller venner
 • har brug for at bearbejde traumatiske oplevelserikke kan mærke dine følelser og følge dine behov
 • har psykosomatiske symptomer som uforklarlige fysiske symptomer, der kan hænge sammen med, hvordan du har det psykisk
 • har andre problemer i dit liv, som du har brug for støtte og hjælp til at få løst

Mit teoretiske grundlag

Terapien bygger på forskellige psykologiske teorier, men hovedvægten er lagt på objektrelationsteorien, intensiv dynamisk korttidsterapi, krops- og gestaltterapi, jeg-styrkende terapi og  klientcentreret terapi.Den psykodynamiske psykoterapi integreres med træning i hjertebevidsthed, væren i nuet og genskabelsen af kontakten til det inderste vi ved af.

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg kan tilbyde individuelle samtale-/ terapiforløb hvor vi arbejder målrettet med de problemer, der er væsentlige for dig, og som hæmmer din livskvalitet i nuet. Min målgruppe er børn fra 11 års alderen, unge og voksne. Udover individuelle forløb tilbyder jeg terapi / coaching til ansatte i virksomheder, psykologisk rådgivning og krisehjælp til medarbejdere og andre i akutte krisesituationer. Jeg anvender mange forskellige metoder i mit psykoterapeutiske arbejde afhængig af problemstillingen og hvad du har af ønsker. Kontakt og nærvær er essentielt i vores samarbejde. Samtalerne evalueres løbende.

Jeg har en 3-årig international certificeret psykoterapeutisk efteruddannelse fra det  Danske Davanloo Institut  i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi / ISTDP. ISTDP er en meget effektiv form for klinikkenpsykoterapi, som har til hensigt at skabe hurtige og gennemgribende forandringer i forhold til en bred vifte af psykologiske problemstillinger. Metoden er udviklet af den Canadiske psykiater og professor Habib Davanloo. Der er evidens for at ISTDP er virksomt i forhold til depresive lidelser, social forbi, generaliseret angst, panik angst, perosonlighedsforstyrrelser, bulimi, anoreksi, somatoforme lidelser ( symptomer som smerter, træthed, kraftløshed og angst for sygdom) og patienter med flere mislykkede terapier bag sig. Metoden kan virke meget konfronterende, da udgangspunktet for vores arbejde er det, der sker imellem terapeuten og klienten. Der arbejdes intenst med at rumme de dybereliggende ubevidste følelser som er begravet i din krop og som oftest er kernen i de vanskeligheder du kommer med. Som ISTDP terapeut arbejder jeg hele tiden aktivt med din angst kanalisering. ( Angst kan gå i vores tværstribede muskulatur, den glatte muskulatur og i de kogntive/ perceptuelle funktioner). Omstruktureringen af din angst i kroppen gør dig bedre istand til at mærke dine følelser og du vil meget hurtigt kunne opleve fremskridt og at dine symptomer aftager eller helt forsvinder.Behandlingen optages på video

 

Den individuelle psykoterapi foregår i min praksis i Segalt. Den første konsultation varer to timer og de efterfølgende seancer er af en varighed på 60 minutter hvis ikke andet er aftalt.

Afbudsregler:

Af hensyn til min tidsplanlægning, SKAL du melde afbud senest 24 timer før vores aftale, hvis du ønsker at ændre tiden, og vil undgå at betale for den.

Du kan aflyse din aftale via sms, eller lægge en besked på mobilnummer 28104566.

Jeg opkræver fuld betaling for samtalen, ved afbud mindre end 24 timer før, samt ved udeblivelse.

Ved sygdom opkræves ikke betaling for afbud , HVIS jeg har modtaget afbud inden kl 8.00 på aftaledagen.

Ved afbud efter kl. 8.00 på aftaledagen, opkræves fuld betaling.

Ved pludselig og alvorlig opstået sygdom hos nære pårørende (forældre / børn) dispenseres fra afbudsreglen, så der afregnes halv pris, ved afbud inden for 24 timer før aftalen.

I særlige situationer (snestorm/orkan eller lign.) hvor du forhindres i at komme frem til klinikken, betales halv pris ved afbud frem til aftaletidspunktet. Udeblivelse i beskrevne situationer uden afbud, afregnes med fuld pris.


Betaling: kontant efter sessionen eller overførsel til netbank  2251-6446983774 eller  SWIP på 28104566

Priser

Se generelle priser

Du er velkommen til at kontakte mig for nærmere information.

 

 

Nyhedsbrev