Uddannelse

2015 mellemrum 2 - årig MBSR-uddannelse ved Dansk Center for Mindfulness og Århus Universitet i samarbejde med Center for Mindfulness ved UMASS.
2011 mellemrum 3-årig international certificeret psykoterapeutisk uddannelse i Davanloos ISTDP
2005 mellemrum Integreret dynamisk psykoterapeut – Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling
1994 mellemrum Uddannet ergoterapeut, Ergoterapeutskolen i Århus
     

Erhvervserfaring

2011 mellemrum Medlem af fakultetet i Det Danske Davanloo Institut
2006 mellemrum Partner i UPS Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling ( 2006 - 2010)
2005 mellemrum Startede praksis som selvstændig psykoterapeut
2003 mellemrum Startede deltidspraksis som psykoterapeut med supervision og undervisning
1996 mellemrum Klinisk underviser, Hammel Neurocenter
1995 mellemrum Ergoterapeut, Hammel Neurocenter – (subakut neurorehabilitering)
1995 mellemrum Ergoterapeut, Århus kommunehospital
1994 mellemrum Ergoterapeut, Viborg Sygehus
     

Kurser

2015 mellemrum Embodying the awakened Heart 8 -Day Silent Reterat med Yanai Postelnik og  Leela Sarti Gaia House England
2015 mellemrum Læreseminarium -  Livslang fordybelse i MBSR. Hvad er visdom og praksis. Oplæg Uffe Damgård. Dansk Mindfulness foreningen
2015 mellemrum TDI  med Florence Meleo-Meyer, Lone Fjorback og Jacob Piet Dansk Center for Mindfulness  - Århus Universitet og UMASS
2015 mellemrum The Foundation of Mindfulness - 7 Day Silent Retreat med Chritina Feldman og Jake Dartington
2015 mellemrum Returning Home- 3 dage ved Center for Consious Heart. Madhurima Rigtrup MPF
2014 mellemrum "Mindfulness, etik og eksistens" ved Jens Erik Risom. Dansk Center For Mindfulness
2014 mellemrum Practicum  MBSR - Uddannelsen  - Mindfulness Baseret Stres Reduktion. Århus Universitet. Lone Overby Fjorback, Overlæge. pH.d og Jakob Piet, Psykolog pH.d  - 10 dage fordelt på 2 perioder i alt 72 timer. Dansk Center for Mindfulness
2014 mellemrum 7 dages trænings program i MBSR -Mind-Body Medicine for professionelle med Saki F Santorelli og Jon Kabat-Zinn fra Center for Mindfulness University of Massachusetts Medical School
2013   8 ugers MBSR forløb - Mindfulness Baseret Stress Reduktion hos Birthe Moksha MPF.
2013 mellemrum Mobilisering i Davanloos teknik med Dr. Sandro Rosetti - 12 dage
2012 mellemrum 33th Annual Audiovisual Immersion Cource. Fundamental principles of davanloos´s Mathapsyychology of the Unconscious. In Montreal. The Institute of Dr. Davenloo
2012 mellemrum Supervision og paralelprocesser med psykolog Sverker Belin
2012   Mobilisering i Davanloos teknik med Dr. Sandro Rosetti - 12 dage
2011 mellemrum Hvorfor traumer smitter – og hvad man selv kan gøre ved det. Marianne Bentzen MPF
2011 mellemrum Closed- circuit træning med Dr. Sandro Rosetti - 7 dage
2011 mellemrum Hjertets intelligens, Margit Madhurima Rigtrup MPF
2010 mellemrum Relation før metode – Om relationsfokuseret terapeutisk arbejde med mennesker med svære psykiske lidelser. Ved psykolog Sverker Belin
2010 mellemrum 3 dages workshop om komplicerede tabsprocesser med psykoterapeut Marianne Davidsen-Nielsen
2009 mellemrum Hjertets intelligens, Margit Madhurima Rigtrup MPF
2008 mellemrum 29th Annual Audiovisual Immersion Cource. Fundamental principles of davanloos´s Mathapsyychology of the Unconscious. In Montreal. The Institute of Dr. Davenloo
2008 mellemrum Hjertets intelligens, Margit Madhurima Rigtrup MPF
2008 mellemrum Stress og depression, Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvilking. Karna Bøllingtoft MPF og Inger Engelund MPF
2008 mellemrum Neuroaffektiv udviklingspsykologi og interventio, Susan Hart
2007 mellemrum Hjertets intelligens, Margit Madhurima Rigtrup MPF
2007 mellemrum 4. International IEDTA konference, Århus
2007 mellemrum 28th Annual Audiovisual Immersion Cource. Fundamental principles of davanloos´s Mathapsychology of the Unconscious. In Montreal. The Institute of Dr. Davenloo
2006 mellemrum Teori og træning til videreudvikling af selvudvikling, Karna Bøllingtoft MPF og Inger Engelund MPF
2006 mellemrum Weekendseminar for par i Imago. Institut for Imagoterapi ved Jette S. Simon
2006 mellemrum Seminar med Patricia Della Selva. Arbejde med erotiske følelser og længsler efter følelsesmæssig nærhed i intensiv dynamisk korttidsterapi. AIP
2006 mellemrum 27th Annual Audiovisual Immersion Cource. Fundamental principles of davanloos´s Mathapsychology of the Unconscious. In Montreal. The Institute of Dr. Davenloo
2005 mellemrum Professionelles møde med pårørende i sundhedsvæsenet, Institut for Kompetenceudvikling
2005 mellemrum Certificering til Thomas International – DISC profil
2005 mellemrum Symposium on the technical and metapsychological roots of technique. Det Danske Institut for Davenloos ISTDP
2005 mellemrum PULS (Personlighed – Udvikling - Ledelse – Samarbejde), Inger Bay, psykoterapeut
     

Referencer (supervision, personaletræning, foredrag og kurser)

 • Askekrattet, døgninstitution for børn og unge i Esbjerg. Supervision af 2 teams
 • Bjergårdshaven Odense, pårørendesamarbejde 3 dages kursus
 • Boligerne Josiassensvej Grenå ( Fysisk handicap og hjerneskade). Supervision af 2 teams.
 • Bostøtten Tagdækkervej Hammel ( Fysisk handicap og hjerneskade). Temadag og psykologisk krisehjælp
 • Børnehaven Fyrkatvej i Århus . Supervision
 • CBH - Centrum i Århus. Supervision
 • Center for Beskæftigelse og Revalidering i Randers. Kursusforløb
 • Center for stofmisbrug, Randers .Supervision
 • Dag- og døgntilbuddet i Assentoft. Supervision
 • Drivhuset, Cafe Tusindfryd, Paletten (socialpsykiatrisk tilbud Assens kommune). Supervision af 3 teams.
 • Ergoterapeut skolen i Århus, samarbejde med pårørende
 • Fyrkatvej Børnehave i Århus. Supervision
 • Fysioterapien Åboulevarden i Århus. Supervision
 • Hammel Neurocenter, Uddannelsesafdelingen: Pårørendesamarbejde – 3 dages kursus
 • Hjemmeplejen Tommerup kommune – kursus
 • Hjerneskadeforeningen i Århus, foredrag i Ebeltoft samt samtalegruppe
 • Hjerneskaderådgivningen i Esbjerg, Ribe og Bramming – 4 teams opstart af kollegial supervision
 • Hjerneskadeteam i Esbjerg. Supervision
 • HRM Jobconsult, Skødstrup. Supervision
 • Jernurten Børnehave i Århus. Supervision
 • Kriminalforsorgen Randers. Supervision
 • Lokalcenter Gellerup. Supervision
 • Lokalcenter Hasle, Gellerup og Toftegården. Mødet med den psykisk syge borger i hjemmeplejen – 3 dages kursus
 • Lokalcenter Hasle, Gellerup og Toftegården. Empati og kontakt - 2 dages kursus
 • Lokalpsykiatri Vest Århus. Supervision af 4 teams
 • Lokalpsykiatri Syd i Århus. Supervision
 • Modtagelsen Socialcenter Vest Århus. Supervision
 • Opholdstedet Øster gl. Skole, for anbragte børn og unge. Supervision og gruppeterapi
 • Opsøgende gadeteams Randers. Supervision af 2 teams
 • Opsøgende gadeteams Syddjurs. supervsion
 • Perron 4 – Værested for hjemløse. Kursus og supervision.
 • Region Nordjyllands Misbrugscenter Team Syd, Hobro. Supervision
 • Socialpsykiatri og misbrug, Mariagerfjord kommune. 4 teams
 • Socialpsykiatrien Assens Kommune – Supervision af 4 teams
 • Skødstrup Fysioterapeut Klinik. Supervision
 • Syddjurs kommune. Foredrag til påørende til en senhjerneskadet.
 • Syddjurs kommune. Sydjurs Botilbud.  Supervision af Vestergaard og Engvej
 • Sødisbakke, Skovbakken, Skrænten Supervision
 • Tagdækkervej, Rehab og Aktiviteten Hammel (Fysisk handicap og hjerneskade). Supervision
 • Tre Ege, Herberg i Århus – omsorgsafdelingen. Supervision af 2 teams.
 • Tur-retur Svendborg, åben rådgivning for misbrugere og deres pårørende. Supervision
 • Tøjhushaven Randers. Supervision
 • UPS, Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling.
 • Vestergade nr 17, Auning, socialpsykiatrien. Supervision

 

 

 

Nyhedsbrev